CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THAO HÀ
CÔNG TY TNHH MỘT TV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THAO HÀ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THAO HÀ

CÔNG TY TNHH MỘT TV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THAO HÀ
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Vinh Quang, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 01673361808
Ngày cấp : 27/02/2014
Tên giám đốc : Trần Văn Thao