CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẮNG ĐẬM
CÔNG TY TNHH 1 TV THẮNG ĐẬM
596

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẮNG ĐẬM

CÔNG TY TNHH 1 TV THẮNG ĐẬM
Địa chỉ : Số nhà 346, đường Lý Tự Trọng, tổ 13, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 0913 320 700
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẮNG ĐẬM

CÔNG TY TNHH 1 TV THẮNG ĐẬM
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số nhà 346, đường Lý Tự Trọng, tổ 13, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 0913 320 700
Ngày cấp : 27/02/2014
Tên giám đốc : Nguyễn Trọng Thắng