CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ VINH - HÀ GIANG
CÔNG TY TNHH 1 TV PHÚ VINH - HÀ GIANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ VINH - HÀ GIANG

CÔNG TY TNHH 1 TV PHÚ VINH - HÀ GIANG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Tân An, Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 0943 680 018
Ngày cấp : 27/02/2014
Tên giám đốc : Nguyễn Sinh Duy