CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÌNH MINH 2
CÔNG TY TNHH MỘT TV BÌNH MINH 2

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÌNH MINH 2

CÔNG TY TNHH MỘT TV BÌNH MINH 2
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 0972 515 169
Ngày cấp : 25/02/2014
Tên giám đốc : Nguyễn Hữu Toán