Kiến trúc nhà ở độc đáo của người Lô Lô
(hagiangnay) - Cũng giống như dân tộc Mông, dân tộc Nùng, dân tộc Bố Y… sinh sống ở ...
Thắng cố xưa - nay
(hagiangnay) - Thắng cố xưa - nay
Người Giáy ở Ma Lé
(hagiangnay) - Người Giáy ở Ma Lé
Tục cúng thần Đá ở Hà Giang
(hagiangnay) - Tục cúng thần Đá ở Hà Giang
Điệu hát Lượn của người Tày
(hagiangnay) - Điệu hát Lượn của người Tày
Trang phục Pà Thẻn ở Hà Giang
(hagiangnay) - Trang phục Pà Thẻn ở Hà Giang
Nhà truyền thống của người Mông
(hagiangnay) - Nhà truyền thống của người Mông
Cao nguyên đá Đồng Văn
(hagiangnay) - Cao nguyên đá Đồng Văn
CHỢ VÙNG CAO ĐỒNG VĂN
(hagiangnay) - Chợ vùng cao Đồng Văn thuộc xã Đồng Văn,  huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang.
LŨNG CÚ
(hagiangnay) - Lũng Cú – mảnh đất địa đầu Tổ quốc,  thuộc huyện Đồng Văn,  tỉnh Hà Giang,  cách thị xã Hà Giang khoảng 200km.
BÃI ĐÁ CỔ NẤM DẨN – VẺ ĐẸP BÍ ẨN
(hagiangnay) - Bãi đá cổ Nấm Dẩn thuộc địa phận xã Nấm Dẩn,  huyện Xín Mần,  tỉnh Hà Giang.
SUỐI TIÊN VÀ ĐỘNG TIÊN
(hagiangnay) - Thắng cảnh suối Tiên và Động Tiên cách thị xã Hà Giang 2km
DINH HỌ VƯƠNG
(hagiangnay) - Dinh họ Vương (Vương Chí Sình) nằm trên địa bàn xã Xà Phìn,  huyện Đồng Văn,  tỉnh Hà Gian,  cách huyện lỵ Đồng Văn chừng 24km.
HANG PHƯƠNG THIỆN
(hagiangnay) - Hang Phương Thiện thuộc huyện Vị Xuyên,  tỉnh Hà Giang,  cách thị xã Hà Giang 7km xuôi về phía nam.
Trang  1 2